7 lời khuyên để giảm stress khi lái xe
7 lời khuyên để giảm stress khi lái xe
7 lời khuyên để giảm stress khi lái xe Đừng quên mang điện thoại di động theo mình Nó rất cần thiết khi bạn cần trợ giúp. Nếu tới một địa chỉ định trước, bạn nên báo cho người quen ở địa chỉ bạn sẽ đến thời gian dự định xuất phát của bạn. Xác định rõ đường đi Trước chuyến đi, nhất là với những...