In Card Visit Bằng File Gì?
In Card Visit Bằng File Gì?
Đặt in card visit bằng file thiết kế: AI, Corel, PDF, Photoshop,... Nhân viên công ty in ấn hỗ trợ khách hàng kiểm tra hoặc thiết kế mới file in Lưu ý khi gửi file in card visit In card visit offset 1. File thiết kế vector2. Thiết kế trên hệ màu CMYK 3. Sử dụng các phần mềm thiết kế: CorelDraw...